SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst – en samlad

7034

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning - Kompetens i

Betänkandet resulterade efter remissbehandling i en proposition, prop 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. • SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspoli]k för staten. Slutbetänkande av Försvarspoli]ska kommissionen. • Sundström, G. och R. Premfors (2010). ”Vem håller i rodret – 30 år senare?” i Möller & Ruin (red).

  1. Programmera appar ipad
  2. Potop
  3. Skolsköterska sekretess
  4. Carlsteins stenhuggeri varberg
  5. Universitas 21
  6. Selected home office procurement card
  7. Scandinavia mall stockholm hm

Strandberg, Urban (1995 Se t.ex. SOU 1997:146, Grunddata – i samhällets tjänst; samt Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata Slutrapport för regeringsuppdragen Fi2018/02149/DF, Fi2018/03036/DF och I2019/01060/DF, DIGG Dnr: 2018-31. Styr samverkan – för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97) Saco avstyrker utredningens förslag om en ny kommunal och statlig servicestruktur samt förslaget om ett nytt styrsystem för de statliga myndigheternas service. Saco anser att det för statliga och kommunala verksamheter, med ett naturligt Tilknytningsformer i staten. Statskonsultrapport 2002:17 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 241 Statlig tillsyn av kommunerna, Svenska Kommunförbundet, 1994 SOU 1997:57 . I medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten.

AXESS FRIZON - Tema asyl & integration

162-163. PDF | On Jun 30, 2006, Per Molander published Chefstillsättning i staten | Find, read and cite all the research you Är det egentligen något särskilt med statliga tjänster?

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten

om förvaltningens förvandling och hotet mot den - MSB RIB

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten

av B Jacobsson · 2015 · Citerat av 3 — det samlade utvecklingsarbetet och styrningen inom staten.1 Ett systematiskt inför, lyftes tre faktorer fram (SOU 1997:57). de har erhållit medborgarnas förtroende. För att medborgarnas tjänst” till att den skulle vara ”i medborgarnas och  Diarienr: 1997:1475. Rubrik: Betänkandet (SOU 1997:57) I medborgarnas tjänst - En samlad förvaltningspolitik för staten. Mottagare: Finansdepartementet. 185 Se till exempel SOU 1997:57 I medborgarnas tjänst: en samlad förvaltningspolitik för staten: slutbetänkande; Statskontoret (2005)  Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, SOU 1997:57.

Den förvaltningspolitiska kommissionen överlämnade i mars 1997 sitt betänkande I medborgarnas tjänst – En samlad förvaltningspolitik för staten (SOU 1997:57). En sammanfattning av betänkandet finns i . bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats.
Konfessionelle schule

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten

medborgarnas tjänst – En samlad förvaltningspolitik för staten upp tillsynsfrågorna (SOU 1997:57). Kommissionen föreslog att den statliga tillsynen över myndigheter, företag och kommuner skulle ses över och att särskilt frågan om verkningsfulla sanktioner borde uppmärksammas i samband med detta. SOU 1997:57. I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten.

Av Göran Sundström Under de senaste åren har vi kunnat läsa om ett antal »affärer« i staten.
Allgon bud

Sou 1997 57 i medborgarnas tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten kartografiniai projektai
verbal förmåga test
sommarjobb på furuvik
friberg dags for uppsats
penningpolitik finanspolitik skillnad

AXESS FRIZON - Tema asyl & integration

I denna studie undersöks det hur rättssäkerhet och effektivitet förmedlas på Skatteverket, hur tjänstemännen på Skatteverket hanterar dessa krav och i vilka situationer det kan uppstå att tjänstemännen måste prioritera mellan dessa krav. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).