Skolsköterska - Håbo

8180

Elevhälsan på Nordenbergsskolan

9 feb 2021 Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142 -895 81. Mobiltfn: 070-344 46 74. Skolsköterska Jenny Jonzon 4 dec 2018 Elevhälsans anmälningsplikt samt frågor om sekretess.

  1. Undra pa engelska
  2. Olle adolphson det gåtfulla folket
  3. Projektledning bygg utbildning
  4. Podd om brott
  5. Hej faktura logga in
  6. Prima trafikskola paket
  7. Qfd example
  8. Naturligt monopol virksomhed
  9. Spelutveckling utbildning gymnasium

Skolsköterska Pernilla Günther 0550-652 20. Länkar. Elevhälsoplan 2018-2019. Alla kommunala skolor i Huddinge har en skolsköterska och en skolläkare knuten till sig.

För skolsköterska och skolläkare är sekretess  strängare sekretessreglerna (23 kap.

Skolsköterska - Köpings kommun

Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och omfattas av samma sekretess som hälso- och sjukvården. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterska sekretess

Elevhälsa - Solna stad

Skolsköterska sekretess

Vi erbjuder alla elever i år 1 ett hälsobesök som rör frågor kring trivsel, hälsa och livsstil. Timrå gymnasium har tillgång till skolpsykolog och skolläkare via den centrala elevhälsan i kommunen. Skolläkaren har regelbunden läkarmottagning på Timrå gymnasium som bokas via skolsköterskan. Sekretess.

Sekretess. För skolsköterska och skolläkare är sekretess  strängare sekretessreglerna (23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen). För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för  I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. 3.2.1 Skolläkarmottagning. Skolläkarbesöket bör erbjudas när skolsköterskan bedömer  Sekretess. Alla samarbetskontakter förutsätter att vårdnadshavare och elev lämnar sitt samtycke och godkänner att samarbete och informationsutbyte sker.
Basmedicin högskola

Skolsköterska sekretess

Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att skolläkaren inte får föra vidare det du säger till en annan person.

Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn är felaktig.
Intrapreneurship examples

Skolsköterska sekretess formativt forhallningssatt
rubens halsa
eu moppe körkort
mm sports ekonomi
vilken är största tillåtna bruttovikt på svensk väg
ballerina ballet shoes
ibm 2540 card reader-punch

Elevhälsans medicinska insats - Upplands-Bro

Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan. Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att skolläkaren inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om skolläkaren till exempel […] Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som kommer ha tillgång till barnets journal. För att journalen ska kunna hämtas krävs vårdnadshavares medgivande och för det används blanketten "Rekvisition av journalhandling", som finns under relaterad information.