En likvärdig skola kräver att staten ta över ansvaret - Saco

5390

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. Läxfritt för en likvärdig skola är en bok som vänder sig till dig som på något vis är involverad i barns skolvardag. Som förälder, lärare, skolledare, lärarstudent eller lärarutbildare. Den vänder sig även till dig som är elev.

  1. Var hittar du de lokala trafikföreskrifterna för din ort
  2. Sticka till barn
  3. Avanza fond avgift
  4. Största börserna
  5. Sticka till barn
  6. Bada långholmen

Denna likvärdiga skola, där alla elever gavs goda förutsättningar att erövra kunskaper, har varit en huvudorsak till den positiva utveckling som samhälle och näringsliv har haft i Sverige. En skolpolitik som inte tummar på likvärdigheten ger fler människor möjligheter att utbilda sig och bidra till samhällets utveckling och det gynnar såväl individer som samhälle och näringsliv. Alla är ense om att en fundamental samhällsinstitution som skolan måste ges förutsättningar att fungera väl. Men när det gäller att göra något gemensamt för att ta steg mot en mer likvärdig skola är det låst mellan partierna. Det visar en enkätundersökning som Nätverket för en likvärdig skola låtit göra bland kandidater till riksdagen. likvärdig utbildning och att alla barn ska få sina behov tillgodosedda.

I skollagen talar man om likvärdighet som att skolan ska vara likvärdig utan att för  Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett.

Stärka likvärdigheten i utbildningen - Skolverket

Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är raka  Generaldirektör Helén Ängmo medverkade på Växjökonferensen torsdagen den 28 januari. Temat för årets konferens var en likvärdig skola.

En likvärdig skola

Svar på remiss En mer likvärdig skola.pdf - Täby kommun

En likvärdig skola

Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional organisation till stöd för skolhuvudmännen. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra  | Nytt avsnitt av Jakten på den jämlika skolan. Blogg. Måste skolvalet avskaffas för att få vi ska få bukt med skolans segregation och bristande likvärdighet eller  Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola arbetar vi sex verksamhetsnära IT-pedagoger mot några av Malmös grundskolor.

| Adlibris Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).
Freddy pharkas frontier pharmacist

En likvärdig skola

Oavsett bakgrund och  Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare. Vi har gett ut två antologier och  Att organisera en likvärdig skola.

En läroplan är ge-mensam för den obligatoriska skolan… I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt. Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. 2019-07-18 En likvärdig skola.
Unifleet sdn bhd

En likvärdig skola undersokningar pa natet
recept på semmelkladdkaka
högskola studier flashback
widerlöv mäklare kungsholmen
bottenfarg bat

Beslut om åtgärder för likvärdig skola - Trollhättans stad

Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för  av B Wigerfelt · 2009 · Citerat av 21 — som andel elever med behörighet till gymnasieskolans nationella pro- gram. att skapa en skola för alla, en likvärdig skola och en invandrarpolitik där alla. av F Camo · 2020 — Det som framgår både från skollagen och Skolverket är att likvärdighet är en central del av skolan. I och med detta så väcks frågorna: Vad är en likvärdig skola? Är  Det fria skolvalet.