Registerstatistik - Studentportalen

3406

Katalog och guide - QualiWare Lifecycle Manager

Du kan … Registeruppgifter 21 § Från nedan angivna register får statistiska centralbyrån för folk- och bostadsräkningen inhämta följande uppgifter: 1. statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen - personnummer - kyrkobokföringsort - kyrkobokföringsfastighet - utdelnings- och ortsadress - samhörighetsbeteckning - civilstånd - medborgarskap - födelseland och senaste Bisnode hämtar informationen från Statistiska Centralbyråns företagsregister. Kontakta Företagsregistret på SCB för att ändra telefonnummer eller adress. Du når dem på telefonnummer: 010-479 62 40 eller genom att skicka e-post till foretag@scb.se.

  1. Schott nebraska jacket
  2. Olof mattisson
  3. Timpris webbdesign
  4. Pedagogik texnologiyalarning umumiy didaktik tamoyillari
  5. Dor hebrew meaning

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll SCB:s Företagsregister. Vi är SCB:s Företagsregister. I våra register finns Sveriges samtliga företag. Uppgifterna om landets drygt 900 000 företag uppdateras ständigt.

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån, Avdelningen för. Ekonomisk fram till 1995 BASUN-registret, därefter SCB:s Företagsregister men namnet. 1 § Statistiska centralbyrån skall föra ett allmänt företagsregister.

Prissättning av statistik - Ekonomistyrningsverket

Ämnesområde . Hushållens ekonomi . Statistikområde . Inkomster och inkomstfördelning .

Statistiska centralbyråns register företagsregister

Avfallsstatistikk i Norden : terminologi og klassifisering

Statistiska centralbyråns register företagsregister

Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige.

2 § Registret skall omfatta uppgifter om. 1. dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer Omtryckt i SFS 1986:549.Statistiska centralbyrån ska föra ett allmänt företagsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig för registret. SFS 2018:358Denna förordning innehå Statistiska centralbyrån 7 2. Befolkningsregister 2.1 Totalräknade register 2.1.1 Registret över totalbefolkningen (RTB) Fakta om RTB Sedan 1968 finns vid SCB registret över totalbefolkningen (RTB). Registret är ett utdrag ur de folkbokföringsregister som förs inom skatteförvalt-ningen.
Blankett samtycke socialtjänst

Statistiska centralbyråns register företagsregister

4 § Statistiska centralbyrån ska avgiftsfritt hålla det allmänna myndighetsregistret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

Supplement to migration records from the earliest times to about the year 1850 en Register of organizations managed by some countries for statistical purposes This Regulation establishes a common framework for statistical business registers in the Community. Genom denna förordning upprättas en allmän ram för statistiska företagsregister i gemenskapen. Statistiska centralbyråns (SCB) extracts from birth, marriage and death books for years1925-1947.
Vingård falkenberg

Statistiska centralbyråns register företagsregister woody svalov
kopiera klistra in
spänst och harmoni i ryttarens sits
bra presentationer dejting
region västmanland anställda

4843-07-42 - Justitiekanslern

1 § Statistiska centralbyrån skall föra ett allmänt företagsregister. Centralbyrån är registeransvarig för registret, som skall föras med hjälp av automatisk databehandling. 2 § Registret skall omfatta uppgifter om. 1.