Norska sjömän Anbytarforum

2739

Norska sjömän Anbytarforum

skriven i sjömansregister och anställd som sjöman enligt sjö-manslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, skall vidtaga sådan åtgärd att post-försändelse frän militär myndighet utan dröjsmål kan komma honom tillhanda. Föreslagen lydelse. Vämpliktsverket är central för-valtningsmyndighet för inskrivning Värnpliktig som är inskriven i sjömansregister skall anses ha laga förfall när han är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart. Lag (1990:66). 42 § Sjukdom skall för att vara laga förfall styrkas med läkarintyg som anskaffas av den värnpliktige. Roligt att fler har upptäckt vårt sjömansregister!

  1. Hur vet man om man inte kan få barn som kille
  2. Varuprover 2021
  3. Sekretorisk mediaotit audiogram
  4. Webhelp nordic kundtjänst

Riksarkivets gallringsbeslut den 12 juli 1976, nr 530, Sjömansregister Riksarkivets gallringsbeslut den 16 juli 1976, nr 531, Bergmästarna Riksarkivets gallringsbeslut den 27 juli 1976, nr 532, Avlöningshandlingar hos civila myndigheter anslutna till försvarets civilförvaltnings (FCF) centrala lönesystem Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936 Den här samlingen innehåller ett register över sjömän som mönstrade på eller av i Nya Sydwales, Australien, mellan 1859 och 1936. This collection contains registers of seamen engaged or discharged in New South Wales, Australia, between the years 1859 and 1936. Hitta släkten i Norge! Norge saknar hus­förhörslängder.

Fartygskon- Roligt att fler har upptäckt vårt sjömansregister! Transportstyrelsen.

sjömansregister Fråga bibliotekarien - Biblioteken.fi

Eftersom identiteten ofta är osäker när det gäller personer som inte är folkbokförda i landet, ansågs det lämpligt att personnummer reserverades för personer som är folkbokförda. För att uppgifter om fartygspersonalens anställningsförhållanden ska kunna registreras på ett tillförlitligt sätt ska Trafiksäkerhetsverket som en del av det trafik- och transportregister som avses i V avd. i lagen om transportservice föra ett sjömansregister över sjömansbefattningen för dem som arbetar ombord på ett finskt fartyg. För att uppgifter om fartygspersonalens anställningsförhållanden ska kunna registreras på ett tillförlitligt sätt ska Trafiksäkerhetsverket som en del av det trafik- och transportregister som avses i V avd.

Sjomansregister

sjömansregister Fråga bibliotekarien - Biblioteken.fi

Sjomansregister

om sökanden är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart, genom utdrag ur sjöfartsbok eller sjömansregister eller genom intyg av arbetsgivare eller fartygsbefäl. Handlingar från 1749 till 1969. Sjömanshusen skulle främst ha hand om registrering och mönstring av sjöfolk samt betala ersättning åt dem som lidit skada. Kontrollen över sjöfolket har bl.a. givit upphov till en serie in- och utmönstringsböcker (mönstringsrullor), som under skiftande namn förts mellan 1749 och 1969. Borde ju finnas en typ av sjömansregister som visar på- och avmönstringar.

Redaren ska rapportera om en sjöman tillträder eller frånträder en befattning ombord på fartyg till Transportstyrelsens sjömansregister. E-tjänster / Lämna uppgifter och sök tillstånd Tillstånd till vapenhandel . Driva handel med skjutvapen och yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn. b) Den rätt till sjukvårdsförmåner som tillkommer någon på grund av inskrivning i svenskt sjömansregister påverkas ej av bestämmelserna i artikel 6. 3. statistiken hämtas direkt ur Transportstyrelsens fartygsregister och sjömansregister.
Koppla bänkdiskmaskin

Sjomansregister

Arkivmaterialet De äldre handlingarna finns i allmänhet arkiverade vid landsarkiven.

Norge saknar hus­förhörslängder. I gengäld finns andra godsaker i arkiven – som gårdslistorna, som skvallrar om arealer, djurbesättningar och skog.
Solfilm montering biltema

Sjomansregister halda tripmaster for sale
ansökan uppehållstillstånd för bosättning i sverige
eldslukare engelska
den otroliga vandringen 2 imdb
avskrivning dator bokföring

sjömansregister Fråga bibliotekarien - Biblioteken.fi

Prenumerera på sjömansregister. 1 träffar.