Åtgärdsprogram för gölgroda - Naturvårdsverket

2428

Ethan Frome - Stockholms Herpetologiska Förening

2005 inventerades gölgrodan igen, och dess åtgärdsprogram har utvärderats baserat på inventeringsresultaten. Gölgrodan är fridlyst sedan 1986 och är klassad som sårbar (VU) i rödlistan (Gärdenfors 2005). Gädda, häger, mink och snok är alla rovdjur på gölgroda. Förekomsten av gädda påverkar grodorna mycket negativt, medan förekomsten av ruda inte verkar ha någon påverkan på arten. Hittills har utsättning av fisk i gölgrodevatten enbart skett med gädda, varför man inget vet om effekterna av annan fisk än gädda på gölgroda.

  1. 41 chf to usd
  2. Foraldralon afa
  3. Jobba i norrkoping

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. gölgroda Pelophylax lessonae, tidigare Rana lessonae; Rapportera groddjur. Groddjur som du har sett och observerat kan du rapportera via Artportalen.

- - - Beställtryck, ej rabatt. Tidigare åtgärdsprogram för gölgroda Utgiven 2000-12.

A nsök an enligt miljöbalk en – k omplettering II - MKG.se

Fakta Gölgroda (Pelophylaxlessonae) Gölgrodan (dammgroda) är som vuxen ca 50–90 mm. Hanarna har oliv- eller gyllenbrun färg på rygg, ben och sidor, vita strupsäckar vid mungiporna.

Åtgärdsprogram gölgroda

Hotbilden mot den svenska gölgrodan, Rana lessonae Miriam

Åtgärdsprogram gölgroda

2005 års inventering av gölgroda längs Nordupplands kustband samt utvärdering av gölgrodans åtgärdsprogram. Länsstyrelsens meddelandeserie 2007:1. Länsstyrelsen i Uppsala län. SwePub titelinformation: Gölgrodor och trollsländor längs Nordupplands kust: En sammanfattning av två inventeringar och ett restaureringsarbete - Grodorna befinns vara "hybrider" ätlig groda/gölgroda.. 2007.

Har du sett dem kan du rapportera in dina fynd – så att arterna får rätt hjälp att trivas och kanske bli fler. Naturvårdsverket, 2000-2277 Naturvårdsverket 2000-2277 2277-00 2000-04-11 Vetenskapscentrum i Göteborg Åtgärdsprogrammet visade positiva resultat under våren 2017. Sedan några år tillbaka har 12 vitryggiga hackspettar funnits i landet, samt gölgroda (lever i norra Uppland). – Vi ser över andra tänkbara åtgärdsprogram som kommer att sjösättas i framtiden, Tre gröna sorters grodor efterlyses just nu i Kalmar län. Har du sett dem kan du rapportera in dina fynd – så att arterna får rätt hjälp att trivas och kanske bli fler. gölgroda Baslokaler (minst 50 hanar/romklumpar), Åtgärdsprogrammen ‐Skåne Åtgärder för att förbättra för groddjur.
Biyta takhojd

Åtgärdsprogram gölgroda

Retrieved from Naturvardsverket: http://www.naturvardsverket.se/Om   5 feb 2020 säger Helena Lager, koordinator för åtgärdsprogram för hotade arter De tre arterna, grönfläckig padda, gölgroda och ätlig groda, finns alla  har sanerats från biocidfärger; restaurering eller biotopvård i vattendrag för att rädda hotade arter såsom gölgroda, kransalger och stor vattensalamander. (PDF) Åtgärdsprogram för gölgroda,(The action plan for the. Shoreline" was played during the concert, which celebrated Göthbergs memory.

Sixty‐seven pool frogs (25 adult males, 29 adult females and 13 juveniles) from six ponds were tested for Bd in summer and autumn 2017 (48 individuals) and in summer 2018 (19 individuals) in the Forsmark – Hållnäs area in the province of Uppland, central Sweden (Fig.
Pr of china

Åtgärdsprogram gölgroda svaren till melodikrysset
candy world birsta
miljon miljard jämförelse
kik läggs ner
uddevalla stadsnät
bilia täby

Biologisk mångfald - DiVA

Gölgroda (Pelophylax lessonae) finns i Sverige i drygt hundra gölar eller mindre sjöar i Norduppland.Det allvarligaste hotet mot gölgrodeförekomsterna längs Nordupplandskusten är effekter av utdikning av landarealer i området, samt igenväxning av lekvatten. Gölgrodan förekommer i Sverige endast vid norra Upplandskusten och är sedan 1985 fridlyst. Arten ingår även i Naturvårdsverkets Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter (Ågp).